Doorgaan naar inhoud
Min. order €100,- | NL gratis verzenden vanaf €150,- | BE & DE gratis verzenden vanaf €450,-
Min. order €100,- | NL gratis verzenden vanaf €150,- | BE & DE gratis verzenden vanaf €450,-

Disclaimer

Algemeen

Home Delight bv (Kamer van Koophandel 30227879 ), hierna te noemen Home Delight, verleent u hierbij toegang tot www.homedelight.nl (de Website) en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Home Delight behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Home Delight spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.


In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Home Delight en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Home Delight, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.


Overig


Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator gegenereerd.